Creatieve therapie is er opgericht creativiteit in te zetten om problemen onder ogen te zien. Vaak is dat de eerste belangrijke stap tot verwerking, verandering en/of acceptatie om zelf meer richting aan je eigen leven te geven. In de behandeling zijn de opdrachten op de ontwikkeling afgestemd. Door het stellen van vragen en opmerkingen komt een proces op gang, dat aansluit bij de hulpvraag, levensfase en draagkracht. Natuurlijk kun je ook kiezen voor het gesprek

Regelmatig worden clienten doorverwezen naar mijn praktijk of werk ik samen met een psycholoog, omdat mijn manier van werken  helpt om nieuwe inzichten praktisch toe te passen in het leven en de daarbij behorende  emoties te verwerken.

Na aanmelding volgt een intake en observatie  waar de aard en oorzaak van de problemen wordt onderzocht. Aansluitend wordt samen met  de client een behandelplan opgezet.

Wat kan je met creatieve therapie bereiken?

Emotionele problemen: Het verwerken van (traumatisch) ervaringen:  het leren uiten,  benoemen, vormgeven van en omgaan met emoties.

Gedragsmatige problemen: Het leren structuur aanbrengen,  chaotisch gedrag tegengaan, verminderen van probleemgedrag,  beter om te gaan met frustraties,  controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.

Conflicthantering: Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren  hanteren en verwerken.

Goede identiteit ontwikkelen: Ontwikkelen van eigenheid en identiteit. Vergroten van zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld. Ontdekken en uitbreiden van eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Leren accepteren van grenzen en beperkingen.

Sociaal functioneren: Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening houden met anderen.