Om aan te melden voor een kennismakingsgesprek of voor meer informatie kunt u bellen naar onderstaand telefoonnummer of mij een mail sturen.

Contactgegevens

Indien de situatie urgent is en de therapeut is niet bereikbaar neem dan contact op met uw huisarts.

Lidmaatschappen en licenties

AGB codes

  • Zorgverlener 94-010723
  • Praktijk 94-58729x

KvK: 37160604 / BTW: NL118587067B01

Wetgeving

ELRAFA, praktijk voor psychosociale hulpverlening, dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de link hieronder te klikken kunt u meer lezen over de genoemde onderwerpen. 

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Praktijk ELRAFA valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierboven. Voor meer informatie over de Wkkgz zie: brochure Wkkgz.

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. 

Dossier en geheimhouding  Alle gegevens die ik verkrijg berg ik veilig op zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hierboven.