Vaktherapie is bedoeld voor volwassenen en kinderen met psychische, sociale en/of relatie problemen. Ik ben Ciska Denekamp, opgeleid als vakherapeut beeldend met aanvullende vaardigheden in onder andere speltherapie en geregistreerd EMDR master practicioner. De praktijk bevindt zich in Stede Broec in West-Friesland. De praktijk is aangesloten bij de vakverenigingen NVPA, FVB en NVVCH. Er vindt overleg met psychologen in Amsterdam plaats.

Vaktherapie beeldend & spel is erop gericht creativiteit en spel in te zetten om, anders dan met woorden, over problemen te spreken. Ze vorm te geven en letterlijk onder ogen te zien. De gesprekken en de activiteiten helpen om nieuwe inzichten en oplossingen in de praktijk toe te passen. Het is ook mogelijk om alleen te kiezen voor de gespreksvorm.

Kenmerkend voor mijn praktijk is, indien u dat wilt, gewerkt kan worden vanuit de pastorale invalshoek. Daarbij is dan aandacht voor de rol die geloof speelt bij het ontstaan, in stand houden en/of oplossen van de problemen. U kunt ook een reguliere behandeling krijgen zonder over het geloof te praten.

U bent altijd welkom!